Hợp tác để phát triển du lịch giữa các vùng miền

Hợp tác để phát triển du lịch giữa các vùng miền

Chiều ngày 3/4 , tại Tp. Hải Phòng, các tỉnh miền Trung và hai tỉnh Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng đã ký kết hợp tác du lịch nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, thu hút du lịch đến các địa phương...