Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã luân chuyển 37 cán bộ từ cấp tỉnh về giữ các chức danh chủ chốt ở cấp huyện.

thanh hoa luan chuyen 37 can bo cap tinh giu cac chuc danh chu chot cap huyen hinh anh 1

 Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương cũng như các Quyết định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên.

Công tác luân chuyển cán bộ đã được thực hiện một cách thận trọng, đảm bảo quy trình, chặt chẽ, khách quan và dân chủ. Kết quả, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã luân chuyển 1644 (lượt) cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện 74 cán bộ; luân chuyển từ huyện này sang huyện khác 17 cán bộ; luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã 498 cán bộ; luân chuyển từ cấp xã lên cấp huyện 118 cán bộ; luân chuyển từ ngành này sang ngành khác 248 cán bộ; luân chuyển từ xã này sang xã khác 689 cán bộ.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, nhìn chung công tác luân chuyển cán bộ đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, từng bước khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, toàn diện hơn.

Đối với những địa phương, đơn vị có cán bộ luân chuyển đến, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành từng bước được chấn chỉnh đi vào nền nếp; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo dân chủ.

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã luân chuyển 37 cán bộ từ cấp tỉnh về giữ các chức danh chủ chốt ở cấp huyện. Cụ thể đã luân chuyển 12 Bí thư, 3 Phó Bí thư thường trực, 9 Chủ tịch UBND, 13 Phó Chủ tịch UBND.

Theo đó 27/27 huyện, thị, thành phố (100%) thực hiện bố trí 1 trong 3 chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương; 550/559 xã, phường, thị trấn (98,39%) thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt (ít nhất 1 chức danh) không phải là người địa phương./.

Bình luận