Nợ xấu còn tăng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ra thông điệp 'rắn'

Nợ xấu còn tăng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ra thông điệp "rắn"

Theo dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sáng nay (24/05), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.