Có 77 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao

Có 77 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao

Chiều 26.4, tại UBND tỉnh Cà Mau đã diễn ra hội nghị kết nối giao thương sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau năm 2022 nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cũng như quảng bá các sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh này đến với các đơn vị doanh nghiệp phân phối sản phẩm trong và ngoài tỉnh.