Cây thị cổ hơn 300 năm tuổi ở Đình Trung Tự là cây Di sản Việt Nam

Cây thị cổ hơn 300 năm tuổi ở Đình Trung Tự là cây Di sản Việt Nam

Theo các vị cao niên trong làng Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa), cây thị cổ ở đình Trung Tự có tuổi đời hàng trăm năm, thuộc loại “thất tuyệt”, tức có 7 điều quý: cây thọ, tán rộng, chịu hạn, không có tổ chim, gỗ làm ván in, quả thơm để cúng, vỏ làm thuốc chữa bệnh.