Năm 2018, Vietnam Airlines ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 3.240 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 5% so với năm 2017. Mỗi ngày Vietnam Airlines phải gánh trên 4 tỷ đồng chi phí lãi vay.

 

vietnam airlines tra lai tien vay 4 ty dong/ngay hinh anh 1

 Kết quả kinh doanh quý IV.2018 của Vietnam Airlines

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV.2018.

Trong quý IV.2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines đạt 24.092 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần 23.887 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đạt 2.433 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt đồng tài chính giảm gần 50% xuống chỉ còn 555,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, phần lãi trong công ty liên doanh liên kết của Vietnam Airlines tăng từ 21 tỷ lên 33,5 tỷ đồng. Thu nhập khác tăng 15% mang về 640 tỷ đồng.

Xét về chi phí, trong kỳ chi phí tài chính của HVN tăng gần 90% lên 1.022 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 701 tỷ lên 839 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Với những biến động trên, lợi nhuận trước thuế của Vietnam Airlines quý này tăng từ 526 tỷ lên 813 tỷ đồng, tương đương mức tăng trên 54%, lợi nhuận sau thuế tăng 37% lên 564 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2018, doanh thu thuần của HVN đạt 96.800 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.240 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch năm là 2.421 tỷ đồng. Kết quả này cũng cao hơn hẳn so với con số ước tính 2.800 tỷ đồng công bố trước đó.

vietnam airlines tra lai tien vay 4 ty dong/ngay hinh anh 2

 

So với năm 2017, lãi trước thuế của Vietnam Airlines tăng 3% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm từ mức 2.659 tỷ xuống còn 2.533 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 5% so với năm 2017 do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng tới 46% trong kỳ. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu cũng suy giảm từ mức 1.931 đồng về 1.853 đồng trong năm 2018.

Trong năm 2018, biến động của tỷ giá đã tăng động khá lớn đến kết quả kinh doanh 2018 của Vietnam Airlines: Lỗ chênh lệch tỷ giá tăng thêm 1.030 tỷ lên 1.476 tỷ đồng trong khi lãi chênh lệch tỷ giá chỉ tăng 70 tỷ lên 654 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 82.182 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Nợ phải trả từ 71.118 tỷ giảm còn 63.575 tỷ. Như vậy, nợ phải trả của HVN hiện vẫn chiếm tới 77% tổng tài sản.

Tại thời điểm cuối năm 2018, Vietnam Airlines đang vay nợ hơn 38.000 tỷ đồng, giảm 9.000 tỷ so với một năm trước.

vietnam airlines tra lai tien vay 4 ty dong/ngay hinh anh 3

 Báo cáo tài chính hợp nhất của HVN

Lãi vay năm 2018 của HVN trên 1.561 tỷ, tăng nhẹ so với con số 1.558 tỷ của năm 2017. Bình quân, HVN phải gánh 4,3 tỷ đồng chi phí lãi vay mỗi ngày.

Mới đây Vietnam Airlines đã nộp hồ sơ chuyển niêm yết từ Upcom sang HoSE. Từ đầu năm 2019 đến nay, cổ phiếu HVN đã có đợt phục hồi mạnh tăng từ 32.000 lên 39.000 đồng sau đợt sụt giảm mạnh trong những tháng cuối năm 2018.

Bình luận