UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết dịnh xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát 300 triệu đồng với vi phạm không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, đồng thời đình chỉ hoạt động Nhà máy Đại Gia Phát Nghệ An tại Cụm công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An với thời gian 6 tháng.
2325_QuyYt_YYnh_xY_phYt_cYa_UBND_tYnh_NghY_An_YYi_vYi_Cong_ty_CY_PhYn_YYu_tY_YYi_Gia_Phat

 Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Nghệ An đối với Công ty Cổ Phần Đầu tư Đại Gia Phát

Theo đó, ngày 16/01/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 157/QĐ – UBND đối với Công ty Cổ phần Đại Gia Phát, trụ sở tại số nhà 12, ngách 192/68, ngõ 192, đường Kim Giang, phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng “Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định” (cụ thể, đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Dự án nhà máy Đại Gia Phát Nghệ An tại Cụm công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt), quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty CPĐT Đại Gia Phát bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 300 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động Nhà máy Đại Gia Phát Nghệ An tại Cụm công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An với thời gian 6 tháng.

Bình luận