Tên phim sao không phải là Sống chung với con dâu?

Tên phim sao không phải là Sống chung với con dâu?

Nghe tên phim "Sống chung với mẹ chồng" cứ ngỡ là con dâu phải chịu đựng mẹ chồng khi sống chung nhưng khi xem đến gần hết bộ phim chúng ta mới thấy người phải chịu đựng ở đây đây lại chính là các bà mẹ chồng khổ sở.