Điều ít biết về đơn vị tổ chức lễ hội có 7 người chết vì sốc thuốc

Điều ít biết về đơn vị tổ chức lễ hội có 7 người chết vì sốc thuốc

Được đánh giá là đơn vị có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực tổ chức EDM Festival tại Việt Nam hiện nay, Công ty tổ chức sự kiện lễ hội âm nhạc Hồ Tây 'VEW 2018 - Trip To The Moon' thành lập vào 2015, vốn điều lệ ban đầu chỉ 1,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông là các cá nhân còn khá trẻ tuổi, thế hệ 8X, 9X