Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19

Sáng nay (7/8), chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, không được chủ quan, lơ là, “địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm khắc”.