'Quay quắt' ở vùng quê nóng nhất Đông Dương

"Quay quắt" ở vùng quê nóng nhất Đông Dương

Trong những ngày này, khu vực Cửa Rào (ngày xưa gọi là Xiêng Xủng, trung tâm của vùng Mường Sủng- thuộc huyện miền núi Tương Dương và Con Cuông- Nghệ An) không khác gì một "lò sấy" nóng vào bậc nhất Việt Nam nói riêng, khu vực Đông Dương nói chung.