TPHCM xin cơ chế đặc thù: Ðược tự quyết nhưng phải báo cáo Quốc hội

TPHCM xin cơ chế đặc thù: Ðược tự quyết nhưng phải báo cáo Quốc hội

Đồng ý với việc TPHCM được phép áp dụng một số cơ chế, chính sách “đặc thù”, được thu thêm hoặc tăng thu một số loại thuế, phí, nhưng Bộ Tài chính đề xuất các chính sách đưa ra phải báo cáo Quốc hội. Trong khi các chuyên gia vẫn tỏ ra lo ngại với các cơ chế “đặc thù”. Dự kiến, nghị quyết này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 14/11 tới.