Kỷ Niệm Hai Năm Hội Ngộ Đồng Môn “Lê Thanh Huynh Đệ”

Kỷ Niệm Hai Năm Hội Ngộ Đồng Môn “Lê Thanh Huynh Đệ”

Một buổi tổ chức họp mặt anh em đồng môn Lê Thanh Huynh Đệ (LTHĐ) và bằng hữu. Đến tham dự là các vị quan chức lãnh đạo TDTT thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, những Đại Võ sư, Võ sư, HLV, Võ sĩ Hội Võ cổ truyền (VCT) tỉnh Bình Định và anh em báo chí truyền thông có mặt chúc mừng.