- Ngày 27/2/2017, Thanh tra Chính phủ đã có mặt tại Hậu Giang công bố quyết định thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản thời kỳ từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh này.
cong-bo-quyet-dinh-1488184624657

 Ngày 27/2/2017, Thanh tra Chính phủ đã có mặt tại Hậu Giang công bố quyết định thanh tra về các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản

Các nội dung thanh tra gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình quản lý sử dụng đất, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đất đai, môi trường; công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; việc đầu tư xử lý các công trình ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; công tác giao đất, cho thuê đất và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các Sở, Ngành và UBND huyện, thị, thành phố phân công cụ thể cán bộ phối hợp với Đoàn thanh tra; cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường và xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định, 27/2/2017. Trưởng đoàn thanh tra là ông Vũ Huy Tác, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ và 6 thành viên khác.

Bình luận