Tổng thống Trump ra lệnh đánh thuế tiếp với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Trump ra lệnh đánh thuế tiếp với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Sau khi Mỹ, Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị bắt đầu quá trình áp thuế lên "toàn bộ hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc" ước tính 300 tỷ USD. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tăng gấp đôi thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.