Phong tỏa tài khoản liên quan vụ Đồng Tâm

Phong tỏa tài khoản liên quan vụ Đồng Tâm

Để phục vụ yêu cầu điều tra, mở rộng vụ án, trong đó có hành vi tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp rà soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan.