Tăng cường chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore

Tăng cường chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore

Do bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng và khó chẩn đoán do đó khi có ca bệnh nghi ngờ cần tổ chức hội chẩn khoa, hội chẩn liên khoa, liên viện để kịp thời chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm cho phù hợp.