Tin quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc: Người bệnh mất cơ hội chữa bệnh

Tin quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc: Người bệnh mất cơ hội chữa bệnh

Hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh luôn bị xử phạt rất nghiêm bởi thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm triệu chứng, không có tác dụng điều trị, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh