Năm 2018, Mỹ - Trung có thể va nhau trên biển Đông

Năm 2018, Mỹ - Trung có thể va nhau trên biển Đông

Nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm và xung đột vũ trang trên biển Đông đang tăng lên khi Trung Quốc bắt đầu thách thức sự thống trị của Mỹ trên vùng biển tranh chấp này, đại sứ của Philippines tại Bắc Kinh vừa cảnh báo.