“Nữ quái” mua 17 công ty “ma”, xuất 3.500 hóa đơn khống

“Nữ quái” mua 17 công ty “ma”, xuất 3.500 hóa đơn khống

Nguyễn Thị Đào mua lại 17 công ty hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đào cùng đồng bọn đã xuất bán 3.500 hóa đơn khống với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.