Giai đoạn 2016-2020, cả nước chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 230.000ha đất nông nghiệp

Giai đoạn 2016-2020, cả nước chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 230.000ha đất nông nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, cả nước đã chuyển đổi hơn 230.000ha đất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu mặt bằng cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nhà ở; đưa 926.000ha đất chưa sử dụng vào sử dụng, chủ yếu là phát triển rừng.