Đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, điểm nổi bật nhất là đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và thống nhất về quan điểm, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành...

 Dự kiến trong 2 ngày (9 - 10/11), Chính phủ, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp và Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; trao tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” và Danh hiệu “Doanh nghiệp vì Nhà nông”. Đây là chuỗi sự kiện quan trọng được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT (14/11).

15-37-50_thnh_tuu_nn_ptnt_5_nm_qu_rt_dng_tu_ho

 Thành tựu ngành NN-PTNT 5 năm qua rất đáng trân trọng và tự hào

Tổng quan chung cả giai đoạn 5 năm, nông nghiệp đạt được tăng trưởng 2,55%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 157 tỷ USD, bình quân đạt 31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2% so với bình quân của 5 năm trước; năng suất lao động đạt 35,5 triệu đồng/lao động, tăng gần 10 triệu đồng/lao động so với năm 2012, tăng trung bình 6,67%/năm, đạt gấp đôi so với mục tiêu đề ra trong Đề án.

Cùng với đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, an ninh dinh dưỡng, cơ cấu lại nông nghiệp đã giúp tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn từ 75,8 triệu đồng năm 2012 lên khoảng 130 triệu đồng năm 2017 (gấp 1,71 lần so với năm 2012 và 3,5 lần so với năm 2008), qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nông thôn bình quân 1,5%/năm. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến hết năm 2017 đạt 34,4%, dự kiến cuối năm 2018 sẽ đạt 40% và năm 2020 sẽ đạt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn.

Đến hết năm 2017 tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45% (mục tiêu đến năm 2020 đạt 42%); tình trạng sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại trong sản xuất đã được từng bước giám sát, xử lý nghiêm.

Đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, điểm nổi bật nhất là đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và thống nhất về quan điểm, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và sự nỗ lực của các nhà khoa học, của bà con nông dân và cộng đồng các doanh nghiệp nông nghiệp…

Chính vì vậy, trong 5 năm thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã đem lại nhiều thành quả hết sức phấn khởi, tạo sự chuyển biến rõ rệt về cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế ở nông thôn. Sản xuất chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được các cấp, ngành, doanh nghiệp và nông dân quan tâm phát triển; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới - giai đoạn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: (1) vấn đề về thị trường: xu hướng biến động liên tục làm ảnh hưởng tới phân khúc sản xuất (thủy sản, dược liệu, sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường...), các hàng rào kỹ thuật, nhiều nước phát triển quan tâm nhiều hơn đến nông nghiệp...; (2) trong khi đó sản xuất trong nước vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa thích ứng được với nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn; (3) biến đổi khí hậu thay đổi liên tục, nhanh và rõ nét...

Đảng, Nhà nước tiếp tục xác định việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp để góp phần giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, hướng đến mục tiêu “xây dựng nền nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh, văn minh”.

Thành tựu của ngành NN-PTNT sau 5 năm tái cơ cấu là rất trân trọng và đáng tự hào. Nhân dịp này, Bộ NN-PTNT tổ chức trao tặng Bằng khen cho 20 HTX và 20 nông dân/chủ trang trại tiêu biểu xuất sắc; trao tặng Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ III cho 45 cá nhân, nhóm tác giả có sản phẩm tiêu biểu và trao tặng Doanh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ II cho 53 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực NN-PTNT.

VĂN HÙNG

Bình luận