Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Tuyến đường giao thông nông thôn giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn.

 Tuyến đường giao thông nông thôn giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn.

Phát huy vai trò của mình, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Phù Cát (Bình Định) đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp tiền, ngày công chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Với hơn 41.600 hội viên sinh hoạt tại 117 chi hội trong toàn huyện, Hội Nông dân đóng vai trò quan trọng trong xây dựng NTM ở huyện Phù Cát.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Hội xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền như thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức sân khấu hóa các hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, cấp phát tài liệu cho cơ sở hội sinh hoạt; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hội Nông dân huyện Phù Cát còn trực tiếp triển khai các mô hình điện sáng đường làng, thu gom rác thải, Chi hội nông dân tự quản đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp, ...

Ngoài ra, hội tích cực vận động, khuyến khích hội viên thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hóa, tham gia phát triển kinh tế hộ,  kinh tế trang trại,...

Đến nay, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến 15.848 m2 đất; tham gia đóng góp 6.357 ngày công lao động; tham gia xây dựng khoảng 37 km đường giao thông nông thôn và 25 km kênh mương nội đồng; lắp đặt hơn 200 km đường điện; xây dựng gần 1.100 bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng.

Phong trào nông dân chung sức xây dựng NTM đã góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các địa phương nâng lên. Theo ông Nguyễn Trường Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Minh, thông qua việc tuyên truyền, vận động, hội viên nông dân hiểu được người thụ hưởng trực tiếp kết quả của việc xây dựng NTM chính là người dân nên họ đã hưởng ứng tích cực.

Khi đã hiểu thì nhiều hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất, tự giác giải phóng mặt bằng, tích cực đóng góp ngày công, tiền mặt tham gia làm đường bê tông, sửa chữa, nâng cấp kênh mương nội đồng, xây dựng trụ sở nhà văn hóa thôn…

 Nông dân xã Cát Thành (Phù Cát) thi công đường bê tông nông thôn.

 Nông dân xã Cát Thành (Phù Cát) thi công đường bê tông nông thôn.

“Ví dụ như lúc triển khai mô hình điện sáng đường làng, vẫn có những ý kiến băn khoăn về việc thanh toán tiền điện hàng tháng. Khi được phân tích về hiệu quả trong sinh hoạt, bà con đồng thuận làm ngay. Họ hiểu rằng, hệ thống đèn điện chiếu sáng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn nên đồng tình hưởng ứng”, ông Lâm chia sẻ.

Ðáng chú ý, nhằm tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp Hội đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp.

Tính đến cuối năm 2019, toàn huyện có 12.774 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1.800 lao động, trong đó có hơn 1.000 lao động có việc làm theo mùa vụ.

Phát huy vai trò trong xây dựng NTM, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh.

Xây dựng kế hoạch với những giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM thực chất và bền vững; tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Bình luận