Đó là một trong những tiêu chuẩn trong Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục mà Bộ GD&ĐT vừa thông qua.

Thông tư này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm trong hệ thống giáo dục quốc dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể: Hội trường từ 250 chỗ trở lên, giảng đường có quy mô từ 200 chỗ, giảng đường có quy mô từ 100 chỗ, phòng học thông thường dưới 100 chỗ; diện tích thư viện, ký túc xá, khu dịch vụ tổng hợp, khu hoạt động thể chất với nhà thể thao đa năng có kích thước tối thiểu 42m × 24m × 12,5m.

Đối với diện tích làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên, thông tư quy định mỗi giáo sư cần có diện tích làm việc 18m2; phó giáo sư 15m2; mỗi giảng viên chính, giảng viên cần có diện tích làm việc là 10m2.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo phải có phòng chờ cho giảng viên. Cụ thể, cứ 20 phòng học  cần có 1 phòng chờ cho giảng viên với diện tích chuyên dùng là 3m2/giảng viên; diện tích phòng không nhỏ hơn 24 m2/phòng.

Đối với trạm y tế của trường phải có tổng diện tích chuyên dùng tối đa không quá 300m2, bao gồm phòng trạm trưởng và y bác sỹ trực, phòng khám, phòng tiêm và thủ thuật, phòng y tá hồ sơ kiêm phát thuốc, kho thuốc và dụng cụ, phòng bệnh nhân, phòng ăn cho bệnh nhân...

 Bộ GD&ĐT quy định, tiêu chuẩn, mục đích sử dụng diễn tích quy định tại thông tư này được làm căn cứ để cơ sở đào tạo lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê công trình sử nghiệp, quản lý và sử dụng công trình sự nghiệp.

Hồng Hạnh

Bình luận