Vì sao NHNN thay đổi quy định cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi?

Vì sao NHNN thay đổi quy định cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi?

Tại Dự thảo sửa đổi Thông tư 01, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến cho phép các tổ chức tín dụng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản cho vay, cho thuê tài chính phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Đại lý xăng dầu tố doanh nghiệp đầu mối găm hàng, cắt chiết khấu

Đại lý xăng dầu tố doanh nghiệp đầu mối găm hàng, cắt chiết khấu

Ông Nguyễn Văn Tiu - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Tự lực I cho biết, tình hình tiêu thụ xăng, dầu trong tháng 5 đã tốt hơn rất nhiều so với các tháng trước đây bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Nhưng các doanh nghiệp phân phối bán lẻ lại đang đối diện với mối lo khác là "không có nguồn để mua".