Tranh luận về hộ kinh doanh: Ông bán phở không thể 1 đêm thành giám đốc

Tranh luận về hộ kinh doanh: Ông bán phở không thể 1 đêm thành giám đốc

“Tuyệt đối không có chuyện qua một đêm ngủ dậy, ông chủ quán phở hôm qua trở thành giám đốc doanh nghiệp hôm nay. Nhưng khi vị thế pháp lý, quyền và nghĩa vụ cơ bản của hộ kinh doanh được ghi nhận trong luật, sẽ giúp họ yên tâm làm ăn bài bản, từng bước chuyển đổi thành doanh nghiệp”, ông Vũ Tiến Lộc nói.