Ngày 2/12, Thanh tra Thành phố cho biết bắt đầu thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội
anh_nha_thuoc_bixu

 Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung kiểm tra Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Ảnh: KTĐT

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Thành phố đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6220/QĐ-UBND ngày 05/12/2018, Văn bản số 1468/TTCP-V.I ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định số 5680/QĐ-TTTP-PCTN ngày 27/11/2019 về việc thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn Thanh tra liên ngành do bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra Thành phố là Trưởng đoàn; thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố.

   

TUẤN MINH

Bình luận