Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc 5 địa phương.
hai_san_pho_1_ofcy_gdrw

 Hà Nội kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đất đai tại 5 địa phương.

Theo đó, 5 địa phương nằm trong kế hoạch trên gồm các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Sơn Tây, Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ.

Cụ thể, nội dung kế hoạch là kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND TP; tập trung làm rõ kết quả thực hiện việc xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công; việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm đã được kết luận và kiến nghị tại kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND TP. 

Đồng thời, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP các biện pháp quản lý và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công; đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị yêu cầu 5 địa phương nêu trên cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

"Đối chiếu việc thực hiện báo cáo theo đề cương của đoàn kiểm tra; trên cơ sở báo cáo theo đề cương, tổ chức kiểm tra việc xử lý khắc phục theo kết luận thanh tra đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra vi phạm; các trường hợp sử dụng đất vi phạm phải xử lý kèm theo các hồ sơ chứng minh việc xử lý, khắc phục đã được thực hiện, tổ chức kiểm tra hiện trạng (khi thấy cần thiết) đối với một số trường hợp theo báo cáo đã được khắc phục...", Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

NINH PHAN 

Bình luận