Hà Nội chi 2,5 tỷ bảo dưỡng 'bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới'