Thông báo khẩn của TP HCM cho học sinh, sinh viên sau Tết

Thông báo khẩn của TP HCM cho học sinh, sinh viên sau Tết

Theo thông báo khẩn này, các cơ sở giáo dục phải tăng cường theo dõi, thường xuyên cập nhật trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh thuộc đối tượng F0, F1, F2 hoặc các đối tượng sinh sống tại các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.