Nhu cầu nhập nông sản Việt còn rất lớn nhưng phải an toàn thực phẩm

Nhu cầu nhập nông sản Việt còn rất lớn nhưng phải an toàn thực phẩm

“Phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, gắn với các hiệp định quốc tế đã ký kết. Tận dụng lợi thế so sánh nổi trội, phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng xuất khẩu nông sản có chất lượng, giá trị và uy tín trên thị trường thế giới”.