Tổng Bí thư, Chủ tịch nước'Tình trạng nông dân bỏ ruộng, bỏ nông thôn là đáng quan ngại'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước"Tình trạng nông dân bỏ ruộng, bỏ nông thôn là đáng quan ngại"

"Thành tích của phong trào nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam là rất to lớn, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước...Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn,... còn là những vấn đề rất đáng quan ngại" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Ngày 11/12, bắt đầu Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7

Ngày 11/12, bắt đầu Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7

Với chủ đề "Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển," Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2013) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11-13/12 với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.

Trung Quốc nuôi cá tra, doanh nghiệp Việt bắt đầu lo thị trường

Trung Quốc nuôi cá tra, doanh nghiệp Việt bắt đầu lo thị trường

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký VASEP, trong 10 tháng đầu năm nay, XK cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông đã đạt 438 triệu USD, tăng tới 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, XK cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông trong năm nay, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao kéo dài liên tục từ năm 2015 đến nay.