Công ty Cổ phần Dealshaker Việt Nam ra đời - xu thế  tất yếu của Thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Dealshaker Việt Nam ra đời - xu thế tất yếu của Thương mại điện tử

“Một mặt hàng nào đó, đặc biệt là nông sản được Dealshaker Việt Nam chào bán trên thị trường thì không phải chỉ dành cho khách hàng ở Việt Nam mà còn dành cho khách hàng ở khắp năm châu…” -  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dealshaker Việt Nam bà Nguyễn Thị Mai Lan cho biết.

Bộ NNPTNT đề nghị Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Bình cân nhắc chuyển mục đích sử dụng rừng

Bộ NNPTNT đề nghị Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Bình cân nhắc chuyển mục đích sử dụng rừng

Bộ NNPTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cân nhắc cẩn trọng trong đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên làm đường đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh. Bộ này cũng đề nghị tỉnh Bình Thuận, Ninh Bình cân nhắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng làm nhà máy điện gió và xi măng.