Hà Nội: Đình chỉ công tác chủ tịch UBND xã Minh Phú

Hà Nội: Đình chỉ công tác chủ tịch UBND xã Minh Phú

Ngày 26-10, lãnh đạo huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân - chủ tịch UBND xã Minh Phú. Đây là một trong hai xã của huyện Sóc Sơn có nhiều "biệt phủ" mọc trên đất rừng phòng hộ.