Nhà thầu đang “làm xiếc” trên công trình tiền tỷ tại Hà Tĩnh

Nhà thầu đang “làm xiếc” trên công trình tiền tỷ tại Hà Tĩnh

Dự án nâng cấp, sữa chữa tuyến đường từ QL1A đến công viên Nguyễn Trọng Bình và tuyến đường từ hiệu sách tới nhà ông Thân Bình phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh dài hơn 600m, tổng mức đầu tư lên tới 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công nhà thầu có biểu hiện “làm ẩu” khiến người dân hoài nghi về chất lượng...