Hà Tĩnh: Choáng với công trình tiền tỷ chưa bàn giao đã nứt, sụt lún

Hà Tĩnh: Choáng với công trình tiền tỷ chưa bàn giao đã nứt, sụt lún

Công trình có tổng mức vốn: 5.656.512.000 đồng trong đó nguồn vốn đầu tư, từ ngân sách thị xã Hồng Lĩnh hỗ trợ 50% dự kiến 2.828.256.000 đồng, phần còn lại là nguồn ngân sách của UBND phường Đức Thuận, thế nhưng điều khiến dư luận 'bàng hoàng' công trình chưa bàn giao đã có hiện tượng nứt, sụt lún.