Vì sao Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát bị phạt 300 triệu đồng?

Vì sao Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát bị phạt 300 triệu đồng?

UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết dịnh xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Gia Phát 300 triệu đồng với vi phạm không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, đồng thời đình chỉ hoạt động Nhà máy Đại Gia Phát Nghệ An tại Cụm công nghiệp Thung Khuộc, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An với thời gian 6 tháng.