Cục Quản lý dược yêu cầu thu hồi toàn quốc viên nang mềm Bronzoni của Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam sản xuất, do không đạt chất lượng.
11-1946

 Thu hồi toàn quốc viên nang mềm Bronzoni 

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo thu hồi toàn quốc viên nang mềm Bronzoni (Eucalyptol 100 mg; tinh dầu gừng 0,5 mg; tinh dầu tần 0,18 mg; menthol 0,5 mg), SĐK: VD-19598-13, Số lô: 915101, NSX: 28/05/2019, HD: 28/05/2022 do Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam sản xuất.

Theo Cục Quản lý Dược, Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã có công văn báo cáo lô thuốc viên nang mềm của Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam với số lô sản xuất nêu trên, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính tinh dầu tần (vết Rf 0,7), vi phạm mức độ 3.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất - thương mại dược phẩm Đông Nam thu hồi lô thuốc Bronzoni nêu trên tại địa bàn Hà Nội và phối hợp với các đơn vị kiểm nghiệm nhà nước lấy bổ sung ít nhất 2 mẫu để kiểm nghiệm.

Đồng thời, Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam phải phối hợp với nhà phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ lô thuốc Bronzoni và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/1/2021.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh thu hồi lô thuốc Bronzoni không đạt chất lượng, báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Bình luận