Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế ban hành Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, yêu cầu ngừng lưu thông và thu hồi sản phẩm JETCUMIN PLUS của Công ty CP dược phẩm quốc tế Nacophar.

 Thu hồi toàn bộ sản phẩm JETCUMIN PLUS của Công ty dược phẩm quốc tế Nacophar

Hôm 09/01, Cục An toàn thực phẩm có Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm, thu hồi lại toàn bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe JETCUMIN PLUS của Công ty CP dược phẩm Quốc tế Nacophar, địa chỉ: Số 20, ngách 358/25 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Cổ phần dược phẩm Quốc tế Nacophar có trách nhiệm dừng lưu thông sản phẩm bảo vệ sức khỏe JETCUMIN PLUS, thu hồi toàn bộ sản phẩm này kể từ ngày quyết định có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bình luận