Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa họp xem xét, cho ý kiến, bỏ phiếu thống nhất đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích trong công tác phòng chống COVID-19 đối với 48 tập thể, 31 cá nhân.
covid_19_chu_tich_ha_mxvy

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại một buổi họp báo chống dịch COVID-19

Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội ngày 29-6 đã thực hiện các bước theo quy trình đề xuất xét tặng Huân chương Lao động với các cá nhân, tập thể có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP thực hiện các bước đề xuất từ cơ sở về xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất đối với cá nhân ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND TP, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội.

Đồng thời thực hiện các bước đề xuất xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể nhân dân, cán bộ TP Hà Nội do có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Được biết, Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội cũng thực hiện các bước theo quy trình từ cấp cơ sở với đề xuất xét tặng huân chương đối với các đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; nhân dân và cán bộ quận Đống Đa và cá nhân ông Ngô Văn Quý - phó chủ tịch UBND TP, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cũng đồng thuận với việc khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 44 tập thể, 29 cá nhân khác có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có số phiếu đồng ý khen thưởng đạt từ 75% số phiếu trở lên sẽ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng.

Bình luận