Đổi tên 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo': Có thay đổi bản chất của học phí?

Đổi tên "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo": Có thay đổi bản chất của học phí?

Việc đổi tên "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo" cần phải cân nhắc thấu đáo có nên hay không? Nếu như thay đổi tên gọi mà không làm thay đổi bản chất của học phí thì không nên. Vấn đề xã hội quan tâm là chính sách học phí trong thời gian tới sẽ như thế nào mới là điều quan trọng.