Hội thảo giáo dục VN 2019: Tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm

Hội thảo giáo dục VN 2019: Tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế".