Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 của cán bộ cấp trung ương dự Đại hội Đảng XIII đều âm tính.
GS_Nguyen_Thanh_Long_15941065737-1594124820914

 GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sáng 20/1, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trực tuyến tại 63 điểm cầu. GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế.

Đề cập công tác phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: “Công phòng dịch được đảm bảo tối đa. Hiện nay đã triển khai biện pháp cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng XIII một cách an toàn nhất. Các mẫu xét nghiệm cho các cán bộ cấp trung ương dự Đại hội Đảng đều âm tính”.

Bình luận