Tổng cục Đường bộ đề xuất tái sử dụng tên gọi... “trạm thu phí”

Tổng cục Đường bộ đề xuất tái sử dụng tên gọi... “trạm thu phí”

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề xuất với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về đổi tên gọi trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ thành trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ nhằm thống nhất tên gọi phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân, doanh nghiệp đồng tình chấp thuận.