Ban Bí thư đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Trợ lý Bí thư Thành uỷ TP. Hà Nội Vương Đình Huệ.
vuong-dinh-hue_01-1581654925-width800height874

 

Trước đó ông Nguyễn Văn Cường là Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ. Vào ngày 7/2, ông Vương Đình Huệ đã nhận Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội.

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội cho ông Vương Đình Huệ từ Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh về Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

Bình luận