Kiến nghị với Quốc hội về lãng phí SGK, tiêu cực thi THPT

Kiến nghị với Quốc hội về lãng phí SGK, tiêu cực thi THPT

Việc áp dụng chương trình Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục 1, lãng phí SGK, tiêu cực và gian lận trong thi THPT quốc gia... là những vấn đề được cử tri quan tâm, gửi ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 khai mạc ngày 22-10 tới.